SUPREME數據漫遊日費計劃。
  • 固定日費,隨意用數據7,無須擔心費用失預算
  • 外遊至數據漫遊日費計劃覆蓋網路,可自動享用服務5按此查閱收費及覆蓋。
  • 身處海外都可享受 5G高速數據漫遊**
$98
/日

聯絡我們

聯絡我們

或手機輸入短碼啟動
覆蓋
常見問題
點樣啟動服務?
於手機輸入短碼即可啟動「Roamlite日費計劃」,以後外遊時在指定地區使用數據外遊服務就會自動以日費計算。
1日日費點計算?
「Roamlite日費計劃」由成功啟動及開始使用數據起計算,單日時間為每日的00:00 - 23:59﹝ 以香港時間為準﹞, 故不論身在何地都以23:59(香港時間) 為每日的完結時間.
我唔記得我有冇啟動過,點樣可以知道呢?
你可以隨時用手機按 *105*3# 就可以查詢狀況。手機輸入短碼即可啟動。
可唔可以Share數據?
用「Roamlite日費計劃」,唔使排隊租蛋還蛋,唔使拎多舊野,又要擔心埋佢冇電,仲可以分享數據比平板電腦同其他手機開心share。
如想進一步查詢服務詳情,我可以點做?
你可以隨時致電SUPREME熱線 3166-8866 或聯絡你專屬的私人助理。
**5G 漫遊服務只適用於 5G服務月費計劃之客戶、於指定國家/地區及網絡使用支援 5G 漫遊服務之手機型號及iOS/Android 版本。
按此瀏覽服務條款及細則
推薦服務: